על פי דרישת התקן הישראלי 1001 של מכון התקנים חלה חובה לבצע ביקורת תקינות לכל מערכות שחרור עשן.

מערכת שחרור עשן מצילה חיים בזמן שריפה ומכאן החשיבות כי המערכת תהיה תקינה.

הרשות הארצית לכבאות והצלה דורשת, כי מהנדס יבצע בדיקת תקינות של המערכת אחת לשנה.

אנו מציעים לך, שירות ביקורת ותחזוקה למערכות שחרור עשן. השירות כולל בן היתר : ביקורת מפוחי עשן ודיחוס חדרי מדרגות, כאשר הבדיקה מבוצעת ע"י מהנדס.

תחזוקה נכונה של המערכת שחרור עשן שומרת על יעילות פעולת מערכת האוורור לאורך זמן ומפחיתה את הבלאי של המערכת.

להלן רשימת התקנים הרלוונטים ע"פ מכון התקנים:

ת"י 1001 חלק 1.01– בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור

ת"י 1001 חלק 1.02– בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור

ת"י 1001 חלק 2.01– בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר

ת"י 1001 חלק 2.02– בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים ,למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים) אטריומים וחללים גדולים דומים

ת"י 1001 חלק 2.04– בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים

ת"י 1001 חלק 3– בטיחות אש בבניינים:מדפי אש

ת"י 1001 חלק 4– בטיחות אש בבניינים:מדפי עשן

ת"י 1001 חלק 6– בטיחות אש בבניינים:אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות

ת"י 1001 חלק 7– בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה לחום ולעשן מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום