בזמן עבודתו של הקמין נשארים על דופן הארובה שני חומרים: האחד, שאריות של חומר הבעירה (דלק/עץ) – חלק מהחומר אשר לא עבר בעירה מלאה.
השני, פיח – חומר שנשרף, אך לא נפלט החוצה.

בתהליך ניקוי ארובות קמין אנו מנקים את שני החומרים המצטברים על דופן הארובה, כך שבסופו של הניקוי, נותר דופן הצינור נקי ומתאפשר מעבר חופשי של אוויר.

הניקוי מתבצע באחת מהשיטות הבאות:

מהקצה התחתון של הארובה כלפי מעלה.
מהקצה העליון של הארובה כלפי מטה.
הציוד לניקוי הינו ציוד ייעודי, חלקו מיובא וחלקו תוכנן ונבנה אצלנו.
הציוד כולל סט מברשות בגדלים שונים וכן מוטות גמישים   המאפשרים ניקוי ארובות קמין שונות ומגוונות.

למה חשוב לנקות את הארובה?

שיפור תהליך השריפה – הניקוי גורם לזרימה חופשית של אוויר ובכך משתפר תהליך השריפה בתוך הקמין.
מניעת דליקה – הניקוי מסיר את שיירי החומר שלא נשרף, אשר מהווה חומר דליק ומסוכן ביותר העשוי להדלק ולגרום לשריפת הארובה כולה.
מניעת ריח עשן – הניקוי מסייע בצמצום ריח העשן בתוך הבית.