מכון-התקנים

מכון התקנים – תקן 1001 חלק 6 

תקן ישראלי למערכות נידוף עשן, תקן זה קובע סטנדרט ישראלי לבניית ותחזוקת מערכות מנדפים התקן מבוסס על התקן האמריקאי ומתעדכן אחת לכמה שנים.

nfpaLOGO

NFPA – תקן NFPA96

ארגון אמריקאי ללא מטרות רווח אשר שם לו לדגל לצמצם נזקי אש בעולם , ארגון זה קובע סטנדרטים בין לאומיים למניעת דליקות, התקן הישראלי מבוסס על סטנדרט זה.

כיבוי-אש
כיבוי אש

שירותי הכבאות וההצלה הם ארגון הכבאות הלאומי של מדינת ישראל האמון על מניעת דליקות באמצעות קביעת דרישות לסידורי בטיחות אש אקטיביים ופסיביים בשטחים בנויים ופתוחים ובאמצעות חקיקה והסברה וכן באמצעות פיקוח ובקרה על רישוי עסקים.

איכות-הסביבה

איכות הסביבה

הרשויות לאיכות הסביבה בעריות השונות פועלות בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, מציבות דרישות מחמירות למסעדות ומטבחים תעשייתיים. התקן דורש התקנת משקע אלקטרוסטאטי ופחם פעיל המאפשר מניעה של 90% בפליטת זיהום האוויר.