כדי למנוע התפשטות של אש בין אזורי אש שונים במבנה התקן הישראלי מחייב לבצע מיגון של הפתחים השונים הנעשים בקירות, ברצפה ובתקרה וזאת כדי להשיב את עמידות האש של הקיר, טרם יצירת הפתח בו. האיטום מתבצע בפתחים שונים ביניהם, פתחים למעבר צנרת מתכת, צנרת פלסטיק, כבלי חשמל ותקשורת, מגשי כבלים, צינורות מבודדים ותעלות פח. כל המוצרים לאיטום מעברי אש המשמשים אותנו נבדקו ואושרו לפי תקני NFPA ו/או התקן הישראלי.

עבודת האיטום של מעברי אש, מתבצעת על ידי צוות מקצועי, בעל ניסיון רב.

מנדפים וארובות מבצעת פרויקטים של מיגון אש פאסיבי הכוללים בין היתר איטום מעברי אש בפריסה ארצית.

איטום מעברי אש

איטום מעבר תעלה דרך קיר אש